تنهایی

آیا این ماوا مناسب من است؟
همه ما گاهی در زندگی احساس تنهایی می‌کنیم و این حس از شخصی به شخص دیگر به صورت متفاوتی بروز می‌کند. احساس تنهایی زمانی بروز می‌کند که نیاز انسان به برقراری رابطه مؤثر اجتماعی و فردی رفع نمی‌شود.
احساس تنهایی با تنهایی فیزیکی متفاوت است و گاهی افراد حتی در حضور اطرافیانشان این حس را تجربه می‌کنند. درک نشدن توسط اطرافیان و عدم توجه آن‌ها، منشأ این نوع حس تنهایی است.
ماواکلاب‌های مرتبط با تنهایی در ۴ گروه زیر برگزار می‌شود:

تنهایی بعد از جدایی و طلاق

مشخصات:

 • ظرفیت ماوا کلاب: ۸ نفر
 • تعداد جلسات ماوا کلاب: ۱ جلسه
 • زمان برگزاری ماوا کلاب: اعلام خواهد شد
 • هزینه جلسات ماوا کلاب: رایگان
 • محل برگزاری: تهران، شهرآرا، نبش خیابان سیزدهم، جنب ساختمان پزشکان دانش، پلاک ۱۴۱ جنوبی
ثبت نام

تنهایی در سالمندان

مشخصات:

 • ظرفیت ماوا کلاب: ۸ نفر
 • تعداد جلسات ماوا کلاب: ۱ جلسه
 • زمان برگزاری ماوا کلاب: اعلام خواهد شد
 • هزینه جلسات ماوا کلاب: رایگان
 • محل برگزاری: تهران، شهرآرا، نبش خیابان سیزدهم، جنب ساختمان پزشکان دانش، پلاک ۱۴۱ جنوبی
ثبت نام

تنهایی زنان در زندگی مشترک

مشخصات:

 • ظرفیت ماوا کلاب: ۸ نفر
 • تعداد جلسات ماوا کلاب: ۱ جلسه
 • زمان برگزاری ماوا کلاب: اعلام خواهد شد
 • هزینه جلسات ماوا کلاب: رایگان
 • محل برگزاری: تهران، شهرآرا، نبش خیابان سیزدهم، جنب ساختمان پزشکان دانش، پلاک ۱۴۱ جنوبی
ثبت نام

تنهایی در زنان مجرد

مشخصات:

 • ظرفیت ماوا کلاب: ۸ نفر
 • تعداد جلسات ماوا کلاب: ۱ جلسه
 • زمان برگزاری ماوا کلاب: اعلام خواهد شد
 • هزینه جلسات ماوا کلاب: رایگان
 • محل برگزاری: تهران، شهرآرا، نبش خیابان سیزدهم، جنب ساختمان پزشکان دانش، پلاک ۱۴۱ جنوبی
ثبت نام