ماوا کلاب یک دورهمی حضوری است. امروزه پلتفرم های زیادی به منظور تسهیل ارتباط افراد با
یکدیگر وجود دارد، اما هدف ماوا کلاب متفاوت است.

شما یک باشگاه کتابخوانی را در نظر بگیرید که افراد در آن به بررسی و تبادل نظر در مورد کتابی که
مطالعه کردند میپردازند. حال این کتاب رو سختیها، مشکلات، تجربیات و علایق مشترک اعضا تصور
کنید که در ماوا کلاب در موردشون به بحث و گفت و گو و مطالعه پرداخته خواهد شد.

ابتدا لازم به ذکر است که ” ماوا ” یک موسسه غیرتجاری ) (NPO است و هدفش از برگزاری این
دورهمیها کسب درآمد نیست.
هزین های که دریافت میشود، اولاً به منظور متعهد شدن افراد به حضور منظم در ماواهایی است که ثبت
نام کردند و ثانیاً به منظور تامین زیرساخت های طرح ” ماوا برای همه ” است.

هدف اصلی ماوا کلاب بررسی نیازهای افراد و تعریف ماوا بر اساس همین نیازهاست. شما میتوانید در
سایت ماوا کلاب و بخش درخواست، ماوای پیشنهادی خود را ارسال کنید.

از قوانین بسیار مهم و جدی تیم ماوا، محرمانگی هر دورهمی ماوا کلاب است. هر عضو ماوا به هنگام ثبت
نام ملزم به پذیرش قوانین ماوا و امضای فرم عدم افشای اطلاعات است که در آن متعهد میشود که
مطالب ذکر شده در جلسات را در جایی منتشر و یا بازگو نکند. همچنین در جلسات استفاده از موبایل و
دستگاه ضبط صدا ممنوع است.

ماوا یه جمعیه که آدمایی که درد، دغدغه، علاقه و … مشترک دارند دور هم جمع م ی شوند و از لحاظ روانشناسی چنین گروهی خیلی شرایط گروه درمانی رو داره فلذا در آینده ممکنه گروه های درمانی هم اضافه کنیم

اگر هدف گروه درمانی باشد بله، در اون صورت نوشته می شود در شرای ط آن ماوا

فرد ثبت نام کننده باید بالای 18 سال سن داشته باشد. به هنگام ثبت نام ارسال کارت ملی فرد و امضای
فرم عدم افشای اطلاعات ضروری میباشد.

تعداد جلسات و زمان تعریف شده برای ماواهای مختلف متفاوت است که در بخش توضیحات هر ماوا ذکر
خواهد شد.

ماوا کلاب در حال حاضر صرفا در محل خانه مهارت زندگی، واقع در تهران، خیابان ستارخان برگزار می
شود.

پروتکلهای مربوط به بیماری کووید- 19 به صورت کامل مطابق دستورات وزارت بهداشت اجرایی خواهد
شد. محل برگزاری ماوا کلاب در فضایی با تهویه مناسب است. اعضا ملزم به استفاده از دو ماسک پارچه
ای و ماسک جراحی به صورت همزمان خواهند بود. پیش از برگزاری ماوا محیط به صورت کامل
ضدعفونی خواهد شد. تعداد افراد در ماواها به گونهای خواهد بود که قوانین مربوط به فاصله گذاری
اجتماعی به صورت کامل اجرایی شود.

بله. استفاده از نام مستعار، کلاه و عینک در جلسات پذیرفته شده است. البته هویت افراد پیش از برگزاری
جلسات توسط تیم ماوا تایید خواهد شد و به صورت محرمانه تا پایان دوره ماوای مربوطه نزد مسئول ثبت
نام به صورت حفظ خواهد شد.