Skip to main content
0

اهداف و مزایای شرکت در ماوا

خودآگاهی

یادگیری و تمرین شناخت احساسات، افکار و رفتارها (درباره خود و دیگران)

شنیده شدن بدون قضاوت

بیان هر آنچه که ما را آزار می‌دهد و آن را مخفی می‌کنیم

پذیرش و احترام خود

کشف و پذیرش بخش‌هایی که برایمان ناشناخته و غیرقابل قبول هستند

پذیرش تفاوت ها

پذیرش و کنار آمدن با تفاوت‌ها و افراد متفاوت

یادگیری مسئولیت پذیری

دریافت این موضوع که هر کس مسئولیت زندگی خود را بر عهده دارد.

ابراز خود

تمرین ابراز صادقانه‌ی احساسات درباره خود و دیگران

دریافت و ارائه‌ی حمایت

کمک گرفتن از کسانی که با ما هم‌مسیر هستند

تنها نبودن در مشکلات

درک این مساله که افراد می‌توانند مشکلات مشابهی داشته باشند.

الگو گیری

الگو گرفتن از زندگی دیگران

استفاده از تجارب دیگران

استفاده از تجارب دیگر اعضا در نحوه برخورد با مشکلات

تمرین همدلی

همدلی با نیازها و احساسات دیگران

بهبود روابط بین فردی

تجربه‌ی رفتارهای بین فردی جدید